marknadsfor

Vad är ett CRM system och varför behöver man det?

Med ett CRM-system får ditt företag verktyg som kan effektivisera ert dagliga arbete med att både hantera leads och följa upp kundinteraktioner. Genom att automatisera många delar inom sälj- och marknadsföringsprocessen kan ni korta ner säljcykler och öka konverteringsgrad. Implementera ett CRM-system för att frigöra värdefull tid till att vara mer kreativ och strategisk.

Vad betyder CRM?

CRM står för Customer Relationship Management, och är både en strategi och en mjukvara som hjälper företag att hantera sina relationer med kunder. Målet med CRM är att förbättra kundupplevelsen, öka kundlojaliteten och driva försäljningen. Om du någon gång fått ett mejlutskick med personliga erbjudanden är det förmodligen på grund av att företaget använder sig av ett CRM-system som har samlat på sig data om vad du tycker om och skulle uppskatta att få erbjudanden för.

3 leverantörer

Cloud Connection

Cloud Connection är en totalleverantör inom affärssystem, lönehantering och CRM. Genom skräddarsydda systemlösningar för just ditt företag kan de erbjuda dig personlig service så att du i din tur kan göra detsamma gentemot dina kunder.

Cloud Connection

Hos Notyfile samlas all viktig information som du behöver veta om dina kunder på ett och samma ställe. Genom att strukturera data efter dina behov kan du ta beslut kring projektplanering, interaktioner och all övrig kommunikation – oavsett om det handlar om mejl, SMS eller sociala medier.

Cloud Connection

Ett användarvänligt CRM-system som gör det möjligt att effektivisera arbetsdagen för både sälj- och marknadsföringsteam. Hantera och prioritera leads, automatisera kommunikationen och hitta kundinformation snabbt och enkelt.

Vilka är fördelarna?

Det finns många fördelar med att använda ett CRM-system. De mest framträdande är:

Bättre upplevelse för kund

CRM-system ger dig en komplett överblick över alla kundinteraktioner, oavsett om de sker via telefon, mejl, sociala medier eller på webben. Med den här informationen kan du ge dina kunder en mer personlig och konsekvent upplevelse.

Ökad kundlojalitet

Genom att ge dina kunder en bra och mer personlig upplevelse kan du öka deras lojalitet gentemot dig och ditt företag. Det kan leda till att de återkommer för att ta del av mer av det du erbjuder.

Ökade intäkter

Högre kundlojalitet och återkommande kunder är inte det enda som kan leda till ökade intäkter. Ett CRM-system kan även hjälpa dig att identifiera och utnyttja korsförsäljnings- och uppförsäljningsmöjligheter vilket även det leder till mer försäljning.

Mindre administrativt arbete

I detta typ av system så automatiseras många administrativa uppgifter, vilket frigör tid för dina medarbetare att fokusera på mer strategiska eller kreativa uppgifter. Här samlas all kunddata på ett ställe vilket ger ett effektivare samarbete mellan avdelningar. Nu kan försäljning, marknad och kundservice enkelt ta del av samma information och upptäcka hinder eller se möjligheter.

Funktioner i ett CRM-system

Detta system kan vara ett värdefullt verktyg för företag som vill förbättra sina kundrelationer, öka sin försäljning och driva sin verksamhet framåt. Det gör det enklare för olika avdelningar och funktioner på ett företag att samverka och hitta möjligheter för att leverera ett bättre erbjudande mot sina kunder.

Kundsupport

CRM-system kan hjälpa dig att spåra och hantera kundsupportärenden, vilket kan leda till förbättrad kundnöjdhet. Tack vare att du i systemet får full insyn i en kunds historik så kan hantering av ett supportärende gå från något negativt till positivt med små enkla medel.

Hantering av leads

För en säljavdelning är ett CRM-system mycket uppskattat och kan hjälpa dig att spåra och kvalificera leads, vilket kan leda till mer försäljning. Genom att ha all data samlad på ett ställe får säljarna stöd i sina beslut och ka skapa framtidsprognoser och aktiviteter med stöd av information från tidigare aktiveringar.

Lagring av data

Systemet kan lagra all din kunddata på ett ställe och skapar på så sätt en central databas för hela företaget. Här kan du hålla reda på kontaktuppgifter, kommunikationshistorik och kunders preferenser för att förbättra kundupplevelsen. Att ha allt samlat på samma ställe gör det lätt att komma åt och analysera.

Automatisera arbetsuppgifter

CRM-system kan automatisera många uppgifter, till exempel att skicka mejl och generera rapporter. Detta frigör tid till att arbeta mer strategiskt och ta fram nya strategier eller att ha möjlighet att lägga extra tid på den kreativa biten. Den data som finns i systemet hjälper er med detta, men också att analysera och på så sätt förbättra ert erbjudande.

Riktad marknadsföring med kundsystem

CRM-system kan också användas för att rikta din marknadsföring till specifika kundgrupper. Genom att analysera din kunddata kan du identifiera vilka kunder som är mest benägna att vara intresserade av dina produkter eller tjänster. Du kan sedan använda den här informationen för att rikta din marknadsföring till dessa kunder, vilket kan leda till bättre resultat. Tänk på att alltid följa Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer om dataskydd vilka ansvarar för att övervaka och tillämpa GDPR i Sverige. 

Exempel på riktad marknadsföring

Du driver en e-handel som säljer kosttillskott. Tack vare den data som du har samlat in i ditt system vet du att de flesta kunder återkommer var tredje månad för att fylla på sitt förråd. Du vet också vilken typ av kosttillskott som dina kunder köper och kan genom olika marknadsföringskanaler kommunicera med dina kunder i rätt del av deras köpresa för att locka dem att handla hos dig. Genom ett mejlutskick ger du dem en rabatt, och kanske även en påminnelse att nu är det dags att köpa kosttillskott igen.